Dirixida por Rebeca Ponte e Carlota Pérez para o Concello de Santiago
Axuda de dramaturxia: Victor Duplá e Maria Vazquez

 

“O meu lugar” inspírase en “A tempestade” de Shakespeare, cuxo tema principal é a usurpación. De lugar e de poder. E como temas secundarios a vinganza e o perdón. A obra do bardo sérvenos como escusa para penetrar en varios temas que nos interesan nun contexto de crise mundial dunha sociedade materialista e competitiva, sobre urbanizada e super poboada, cada vez máis afastada da súa natureza e da súa esencia.

Unha natureza que se revolve cada vez con máis intensidade, orixinando catástrofes naturais que poñerán a proba a supervivencia da especie humana (Distopía). A illa é unha metáfora da terra no seu estado máis salvaxe e paradisíaco. “O meu lugar” é a viaxe do heroe (o heroe, neste caso, é representado polo ser humano actual occidental) entendida como unha viaxe en dous planos de conciencia. Por unha banda, cando o mundo ordinario do heroe se interrompe por un factor externo, presentándose un desafio ou unha misión que debe emprenderse. E xa no plano interno, a viaxe que fai o ego cara ao máis escuro do inconsciente para despois regresar á esencia e ao ser.

Membros do grupo: Marisol Creo Prego, Clara López Villar, Tito López Villar, Valle López Villar, Adriana Paulos Viñas, Elvis García Torres, Marlon Steven Rincón, Renato Beiroa Troiteiro, Harry Arreieta García, Paula Rendo Muñoz, Elena García López, Mariña Rey, Lua Duplá Rodriguez (equipo directivo e docente).