Recuperando a memoria das mulleres Teatro, música, danza e poesía visual

Mordiendo la verdad 2.0, é un canto á memoria e á música non escrita: As nanas preservadas nos labios selados das nosas ancentras. O dolor non nombrado que sen embargo fixo á carne e cincela dia a día as formas dos nosos corpos e a nosa vida.
Somos palabras, somos danza, somos música, somos corpo, somos presenza e somos xustizas, somos outra verdade posible. E estamos vivas, e estamos aquí- Vimos co compromiso de apostar por vidas, que den mais ganas que medo, mais garra que silencio, mais aire que lamento.